ADA CARDANO

Cardano je blockchain platforma za mjenjače, inovatore i vizionare, s alatima i tehnologijama potrebnim za stvaranje mogućnosti za mnoge, kao i za malobrojne, i za postizanje pozitivnih globalnih promjena. Cardano je veza pet principa: Ljudi, svrha, tehnologija, istraživanje i mogućnosti.   https://cardano.org/discover-cardano/