Četvrto Halving Događanje Bitcoina i Stabilnost Cijena

Uncategorized

Dogodilo se četvrto halving događanje Bitcoina, gdje je nagrada za rudarenje smanjena sa 6.25 BTC na 3.125 BTC po bloku, na visini bloka 840,000. Unatoč ogromnoj transakcijskoj naknadi za halvirani blok, cijena Bitcoina ostala je relativno stabilna, sa blagim padom nakon halvinga. Očekuje se da će sljedeći halving biti oko aprila 2028. godine, a posljednji Bitcoin očekuje se da će biti izrudaren oko 2140. godine, nakon čega će nagrade za rudare biti isključivo u transakcijskim naknadama. S obzirom na ove dinamike i vanjske faktore poput institucionalne prihvaćenosti i geopolitičkih napetosti, budućnost cijene Bitcoina ostaje predmet špekulacija.