Budućnost Ethera?

Uncategorized

Vitalik Buterin je raspravljao o očekivanom prijelazu Ethereum 2.0 tijekom Startmeup HK 2021 festivala u Hong Kongu.

Na festivalu je detaljno objasnio da promjene o Etheru predugo traju i da zato ljudi odvraćaju poboljšanja.

“Jedan od najvećih problema koji sam pronašao s našim projektom nisu tehnički problemi,već problemi povezani s ljudima,” kazao je Buterin tokom intervjua za Forkast.

“Ethereum je sada u boljoj ekonomskoj poziciji,ali pet godina nam je trebalo da dođemo da onoga gdje smo sada.u ovih pet godina imamo puno unutarnjih sukoba.Ako gradite tim važno je znati s kim gradite,”dodao je Buterin!