Programeri s radija Satoshi napravili su prvu Bitcoin transakciju koja je dosegla površinu Mjeseca

🛰 Programeri s radija Satoshi napravili su prvu Bitcoin transakciju koja je dosegla površinu Mjeseca

Svoju transakciju u Morseovom kodu emitirali su preko radio opsega do lunarne povrÅ¡ine, odakle su se podaci vraćali na Zemlju – transakcija je izvrÅ¡ena izvan Interneta.

📌 Internet NIJE jedini alat koji se može koristiti za slanje transakcija i poruka s jedne strane svijeta na drugu.

Preuzeto sa Bitcoin Economics