Rudarenje Ethereuma bi moglo biti rekordno u mjesecu maju

Cijena Ethera, izvorne kriptovalute Ethereum mreže, je u padu u odnosu na svoj skorašnji ATH, međutim, ovaj mjesec koji je na izmaku bi mogao biti rekordan po prihodu rudara.

Podaci, koje je prikupio The Block Research, pokazuju da su do 23. maja, rudari ostvarili $1.93 milijardi prihoda. Od toga, $922.46 miliona došlo u obliku naknada za transakcije ili troškove vezane uz transakcije na Ethereum mreži, što dovoljno govori o značaju naknada za transakcije za rudare.

Cijena Ethera je trenutno niža u odnosu na svoj ATH, kada je prelazila iznad $4,300, 12. maja. U trenutku pisanja članka cijena Ethera je $2429,50.

Uz svu volatilnost cijene, te porasta težine rudarenja, kao i smanjivanja naknada za transakcije, ipak je ovo bio plodonosan mjesec za rudare Ethera.