Bitcoin

Bitcoin je inovativna platna mreža i nova vrsta novca

Bitcoin koristi peer-to-peer tehnologiju za rad bez središnjeg tijela ili banaka; mreža upravlja transakcijama i izdavanjem bitcoina kolektivno. Bitcoin je otvorenog koda; njegov dizajn je javan, nitko ne posjeduje i ne kontrolira Bitcoin i svi mogu sudjelovati . Kroz mnoga jedinstvena svojstva, Bitcoin omogućava uzbudljive namjene koje nije mogao pokriti nijedan prethodni platni sustav

  • IkonaBrze ravnopravne transakcije
  • IkonaPlaćanja u cijelom svijetu
  • IkonaNiske naknade za obradu
https://bitcoin.org/en/