BTC je kriptografska „valuta“, koju ne priznaje ni jedna zemlja, iza koje ne stoji ni jedna institucija i ni jedan pojedinac. To je program koji se neprestano izvršava na Internetu, podržan od strane hiljada računara koji obrađuju transakcije kojima se BTC usmjerava između korisnika. Takođe, to je i iznos koji se nalazi u vašem digitalnom „novčaniku“ (koji držite u telefonu, na hard disku računara, ili USB drajvu, ili na Internetu).

BTC može da se ukrade (ne lako, ali može), a jednom izgubljen (zbog, primjera radi, kvara hardvera) zauvjek nestaje iz sistema.

BTC

Rudarenje (eng. mining) je osnovna funkcija BTC, koji je istovremeno i valuta i način plaćanja. Svaka transakcija je predmet obrade svakog u mreži ko je uključio svoje računare u izračunavanje komplikovanih problema, sa zajedničkim ciljem da obezbjede sigurnost transakcija (kao i njihovu anonimnost i neopozivost). Za nagradu dobijaju odgovarajući dio novostvorenih BTC.

Zbog čestih i drastičnih promena vrijednosti ove valute koje idu i do 10 odsto dnevno, mnogi se upuštaju u standardne berzanske špekulacije – prodaj skuplje, kupi jeftinije. Naravno, kao i na svakoj valutnoj berzi, neki u ovim transakcijama dobijaju, a neki gube.

Zašto je Bitcoin toliko popularan?

Svako će, naravno, vidjeti ono što njemu odgovara:
Deflatorna valuta – postoji jasno određen krajnji (ukupan) broj BTC-ova (21.000.000). Ovo znači da ne može da se pojavi „autoritet“ koji bi krenuo da štampa novce arbitrarno, tražeći od nas da vjerujemo da sve više odšatmpanog novca ima stalno istu vrijednost.
Sve je definisano u originalnom algoritmu i niko ne može da promjeni algoritam.
Anonimnost transakcije – dakle ovo je zaista pravi digitalni ekvivalent gotovine, sa svim dobrim i lošim stranama toga.
Sigurnost transakcije – relativna transparentnost cjelog procesa, odnosno nemogućnost višestruke upotrebe istog BTC-a
Peer-to-peer tehnologija – nema jedne tačke (IT banke ili card procesora) koja može da otkaže, istovremeno rade desetine hiljada računara širom svjeta.

Pročitajte više o BITCOIN-u

 

BITCOIN

Updated on 2015-02-26T17:15:45+00:00, by admin.